Değerlerimiz
01 Mart 2022

DEĞERLERİMİZ

Hakkaniyet:

Çalışmalarımızda eşit, adil ve şafkatli davranırız.

Bilimsellik:

Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

Ekip Çalışması:

Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

Çevre Dostluğu:

Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

İş Ahlakı:

Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

Kalite:

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyiye güvenli hizmeti sunarız.

Rehberlik:

Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

Sosyal Sorumluluk:

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları dikkate alınarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenleriz.

Hoşgörü:

Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Mahremiyet:

Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.