Misyon & Vizyon
08 Kasım 2022


MİSYONUMUZ

 

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kaliteli, etkin biçimde gerçekleştirerek, birey ve toplum sağlığını korumak, çalışanlarımızın huzurlu ve verimli çalışmalarını sağlamaktır.VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda kalite standartlarını yakalayarak hasta memnuniyetini yükseltmek, toplumun tercih ettiği ve güvendiği bir hastane olmaktır.DEĞERLERİMİZ

Hakkaniyet:

Çalışmalarımızda eşit, adil ve şafkatli davranırız.

Bilimsellik:

Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

Ekip Çalışması:

Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

Çevre Dostluğu:

Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

İş Ahlakı:

Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

Kalite:

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyiye güvenli hizmeti sunarız.

Rehberlik:

Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

Sosyal Sorumluluk:

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları dikkate alınarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenleriz.

Hoşgörü:

Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Mahremiyet:

Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.