Tarihçemiz
01 Mart 2022

HASTANE TARİHÇESİ
İlçe  Devlet hastanesi  1959 yılında hizmete açılmış, 1984  yılına kadar sağlık merkezi olarak hizmetini sürdürmüştür. 1984 yılında ise 20 yataklı hastaneye dönüştürülmüştür. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13/04/2009 tarih ve 15027 sayılı kararı ile hasta yatak sayısı 25 olarak tescil edilmiştir.  17/12/2014 yılında 25 yataklı olarak hizmete açılmıştır. 25.03.2019 tarihinde 30 yatak olarak tescil edilmiştir. 24 yatak Dahliliye, 6 yatak palyatif servisine ayrılmıştır. Hastanemizde Acil Servis, Dahiliye Polikliniği,  Aile Hekimliği Polikliniği, Diş Polikliniği, Laboratuar, Röntgen ve Diyaliz hizmetleri verilmektedir. Hastanemiz bünyesinde 25.11.2010 yılında  faaliyete girmiş olan Hemodiyaliz Ünitesi mevcut olup şuan Diyaliz Ünitemiz 5 Hemodiyaliz Makinesi ile Diyaliz hastalarına hizmet vermektedir.