T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ladik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ladik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemizde Engellilere Yönelik Düzenlemeler

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019

Engelli Raporu Nedir

     Engelli vatandaşların mağduriyetini gidermek amaçlı başlatılan bir uygulamadır. Bu rapor %40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlara, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilerek yetkili sağlık kuruluşlarınca verilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

     Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. Aynı zamanda engelli raporu alma şartlarının da uygun olması gerekecektir.

     Engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Engelli sağlık kurulu raporuna başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,

 2. Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

 3. Engelli sağlık kurulu raporuna başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

  • Bu raporu alabilmek için öncelikle devletin belirlediği oranda engelli sayılabilmek gerekiyor.
  • Bu rapor Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle bu raporu vermeye hak verilmiş kamu hastanelerinden alınır. Bu hastaneler ise belirli periyotlarla güncellenir.
  •  Yetkili her hastanenin sağlık kurulu bölümünde bulunur.
  • İlk başvuru için ise buraya gidilir. Bu raporu almak isteyen insanların kendisi, veli veya vasisi veyahut bu raporu isteyen kurum bizzat başvuruda bulunabilir.
  • Kamu kurumlarında ve kamu kuruluşlarında ise bu rapor sevk yolu ile talep edilir. Bu iki başvuru şekli arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

Ladik Devlet Hastanesi